X. sympózium o primárnych imunodeficienciách 24.6.2020 Hotel Saffron, Bratislava

Termín konania:
24. jún 2020

Miesto konania:
Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Organizátor:
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie

Pod záštitou:
Slovenská imunologická spoločnosť
Detská klinika LF UK a Národný ústav detských chorôb Bratislava
Diagnostické a výskumné centrum pre primárne imunodeficiencie nadácie Jeffrey Modella v Bratislave


Odborný garant a koordinátor podujatia:
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Poplatky:
Registrácia vopred - do 23. 6. 2020 - 10 €
na mieste - 24. 6. 2020 - 20 €


Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie počas prestávok.

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Obed 24. 6. 2020 - 10 €

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.