X. sympózium o primárnych imunodeficienciách 29.4.2020 Bratislava

Termín konania:
apríl 2020

Miesto konania:
Bratislava

Organizuje:
Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie
Slovenská imunologická spoločnosť
Detská klinika LF UK a Národný ústav detských chorôb Bratislava
Diagnostické a výskumné centrum pre primárne imunodeficiencie nadácie Jeffrey Modella v Bratislave


Odborný garant a koordinátor podujatia:
Doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.