XVII. angiologický deň LF UK v BA spojený s XII. medzinárodným kongresom CEVF 19.5.2020 - 21.5.2020 poslucháreň LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

Milí kolegovia a kolegyne,

je mi to ľúto, ale po zrelom zvážení súčasnej epidemiologickej situácie, ako aj prognóz pre trvanie pandémie coronavírusu v Európe, a tiež aj po konzultácii so zahraničnými účastníkmi z Talianska, Poľska i Maďarska, som sa rozhodla zrušiť májový CEVF kongres spojený s Angiologickým dňom LF UK. 

Ďakujem veľmi pekne za pochopenie a želám všetkým pevné zdravie!Za organizačný výbor:
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.