XXIII. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie 22.3.2013 - 23.3.2013 DFNsP, Bratislava

Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia,

Na Slovensku nie je tradíciou uctievať si tradície. Jednak ich veľa nemáme, sme krátko národom a ešte kratšie štátom a okrem toho, každý nový režim, ktorých bolo požehnane vždy chcel začínať od nuly a zrušil všetko predchádzajúce.
Chceli  by sme Vás preto  vyzvať zachovávať tradície a jednou z nich, ktorú si myslíme je  hodno dodržiavať je účasť na tradičných bratislavských postgraduálnych dňoch  detskej neurológie. V týchto dňoch pripravujeme program 23. Dní detskej neurológie, ktoré sa budú konať tradične v posluchárni Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch. Hlavnými témami odborného programu bude Epilepsia, Cerebrovaskulárne ochorenia a Autoimúnne ochorenia CNS. Budeme sa snažiť pripraviť atraktívny vedecký, ale aj spoločenský program.

Vážené kolegyne, kolegovia  a priatelia,
dovoľte aby sme Vás čo najsrdečnejšie  menom organizačného výboru pozvali na 23. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie v DFNsP v Bratislave na Kramároch v dňoch 22. a 23.marca 2013. 
Tešíme sa na Vašu prítomnosť.

doc. MUDr.Pavol.Sýkora, Csc., MUDr.Jaroslava Payerová, MUDr. Miriam Kolníková
           organizačný výborSlovenská lekárska spoločnosť, Slovenská neurologická spoločnosť, neuropediatrická sekcia SNeS, Klinika detskej neurológie LF UK, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou a Lekárska fakulta UK, Združenie pre pomoc deťom s epilepsiou.