XXIV. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie 21.3.2014 - 22.3.2014 Austria Trend Hotel, Bratislava