XXIV. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie 21.3.2014 - 22.3.2014 Austria Trend Hotel, Bratislava

Všeobecné informácie

Termín konania:
21. a 22. marca 2014

Miesto konania:

Austria Trend Hotel, Vysoká 2A, 811 06 Bratislava

Hlavný odborný garant:
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Kongresový poplatok:

V cene kongresového poplatku je zahrnuté: účasť na odbornom vzdelávacom programe, potvrdenie o účasti s kreditmi CME, kongresové materiály, abstrakty, občerstvenie počas prestávok, obed.

Zasadanie výboru sekcie sa uskutoční 20. 3. 2014 od 17.00 hod. v hoteli Austria Trend. Po skončení zasadania bude spoločná večera členov výboru.