XXIX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie 15.3.2019 - 16.3.2019 Austria Trend Hotel, Bratislava

Termín konania:
15. - 16. 3. 2019

Miesto konania:

Austria Trend Hotel
Vysoká 2A, 811 06 Bratislava

Pod záštitou:
Neuropediatrická sekcia SNeS,
Klinika pediatrickej neurológie NÚDCH a LF UK,
Národný ústav detských chorôb a LF UK

Odborný garant:
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Organizačný výbor:
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
MUDr. Jaroslava Payerová
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Organizuje:
SOLEN, s.r.o.

Poplatky:

Registrácia
do 15. 2. 2019 - 40 €
od 16. 2. 2019 do 14. 3. 2019 - 50 €
na mieste - 15. 3. 2019 - 60 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a občerstvenie v súlade so sadzbou stravného na tuzemské služobné cesty v roku 2019 podľa platnej legislatívy SR.

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Diskusné fórum 15. 3. 2019 - 10 €

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.