XXV. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie 11.6.2015 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Všeobecné informácie

Termín konania:
11. 6. 2015

Miesto konania:

hotel Holiday Inn, Bratislava

Hlavný odborný garant:
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Kongresový poplatok:

V prípade ak sa prihlásite  na kongres: 28. slovenský a český epileptologický zjazd, získate zľavu 10 €.

Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi