XXVI. Bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie 18.3.2016 - 19.3.2016 Austria Trend Hotel, Bratislava

Termín konania:
18. a 19. 3. 2016

Miesto konania:

Austria Trend hotel, Bratislava

Pod záštitou:
Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská neurologická spoločnosť, Neuropediatrická sekcia SNeS, Klinika pediatrickej neurológie DFNsP a LF UK, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou a LF UK

Odborný garant:
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Kredity:
Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi