XXVII. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie 17.3.2017 - 18.3.2017 Austria Trend Hotel, Bratislava

Termín konania:
17. - 18. 3. 2017

Miesto konania:

Austria Trend Hotel, Bratislava

Pod záštitou:
Neuropediatrická sekcia SNeS,
Klinika pediatrickej neurológie DFNsP a LF UK,
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou a LF UK,
Slovenská neurologická spoločnosť

Odborný garant:

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Organizuje:
SOLEN, s.r.o.

Registračné poplatky:

skorší - do 5. 2. 2017 - 50 €

riadny - od 6. 2. 2017 do 16. 3. 2017 - 60 €

na mieste - 17. 3. 2017 - 70 €

Registračný poplatok zahŕňa:
účasť na odbornom programe, kongresové materiály (taška, program, abstrakty) a stravovanie počas celého podujatia v hodnote 17€.
Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.