XXVII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii 29.9.2016 Coop Jednota, Bratislava

Termín konania:
29. 9. 2016


Miesto konania:
prednášková sála, Coop Jednota, Bajkalská 25, Bratislava

Organizuje:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Sekcia sestier pracujúcich v onkológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek Slovenskej lekárskej spoločnosti


Odborný garant:
PhDr. Eva Baďuríková, PhD.

Kongresový poplatok:

Kongresový poplatok uhradíte pri registrácii (na mieste je možná platba len v hotovosti).

Kredity:
Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi