XXVIII. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii 28.9.2017 Coop Jednota, Bratislava

Termín konania:
28. 9. 2017


Miesto konania:
prednášková sála, Coop Jednota, Bajkalská 25, Bratislava

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou:
Sekcia sestier pracujúcich v onkológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek Slovenskej lekárskej spoločnosti


Odborný garant:
PhDr. Eva Baďuríková, PhD.

Kongresový poplatok:

Kongresový poplatok uhradíte pri registrácii (na mieste je možná platba len v hotovosti).

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.