XXX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie 11.6.2020 - 12.6.2020 Hotel Falkensteiner, Bratislava

Milí kolegovia a kolegyne,

je mi to ľúto, ale po zvážení súčasnej epidemiologickej situácie, ako aj prognóz pre trvanie pandémie coronavírusu v Európe, sme sa rozhodli zrušiť tohtoročné podujatie.

Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie a želáme všetkým pevné zdravie!


MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Organizátor:
Neuropediatrická sekcia SNeS

Pod záštitou:
Klinika pediatrickej neurológie LF UK a NÚDCH 
Národný ústav detských chorôb
Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Organizačný výbor:
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
MUDr. Jaroslava PayerováDoc.
MUDr. Pavol Sýkora, CSc.