XXX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie 13.3.2020 - 14.3.2020 Hotel Park Inn, Bratislava

Termín konania:
13. - 14. marec 2020

Miesto konania:

Hotel Park Inn, Rybné námestie 1, Bratislava

Organizátor:
Neuropediatrická sekcia SNeS,
Klinika pediatrickej neurológie NÚDCH a LF UK,
Národný ústav detských chorôb a LF UK

Odborný garant:
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Organizačný výbor:
MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
MUDr. Jaroslava Payerová
doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.