XXX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii 19.9.2019 Coop Jednota, Bajkalská, Bratislava

Termín konania: 
19. September 2019

Miesto konania: 
prednášková sála, Coop Jednota, Bajkalská 25, Bratislava

Organizátor a usporiadateľ:
SOLEN, s.r.o.

Pod záštitou: 
Sekcia sestier pracujúcich v onkológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek Slovenskej lekárskej spoločnosti

Odborný garant: 
PhDr. Eva Baďuríková, PhD.

Kongresový poplatok:

Kongresový poplatok uhradíte pri registrácii (na mieste je možná platba len v hotovosti).

Kredity: 
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 
Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.