XXXI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii 2.10.2020 Hotel Saffron, Bratislava

Termín konania: 
2. október 2020

Miesto konania:
Hotel Saffron,  Radlinského 27, Bratislava

Organizátor:
Sekcia sestier pracujúcich v onkológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek Slovenskej lekárskej spoločnosti
Slovenská onkologická spoločnosť SLS

Odborný garant:
PhDr. Eva Baďuríková, PhD.

Poplatky: 
Kredity: 
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.