XXXI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii 1.10.2020 Hotel Holiday Inn, Bratislava

Termín konania: 
1. október 2020

Miesto konania:
Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A, Bratislava

Organizátor:
Sekcia sestier pracujúcich v onkológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek Slovenskej lekárskej spoločnosti
Slovenská onkologická spoločnosť

Odborný garant:
PhDr. Eva Baďuríková, PhD.

Kredity: 
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.