XXXI. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii 2.10.2020 podujatie zrušené

Milí kolegovia a kolegyne,

je mi to ľúto, ale po zrelom zvážení súčasnej epidemiologickej situácie, ako aj prognóz pre trvanie epidémie koronavírusu, som sa rozhodla zrušiť XXXI. celoslovenskú konferenciu sestier pracujúcich v onkológii.

Ďakujem veľmi pekne za pochopenie a želám všetkým pevné zdravie!

Za organizačný výbor:
PhDr. Eva Baďuríková, PhD.

Organizátor:
Sekcia sestier pracujúcich v onkológii Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek SLS
Slovenská onkologická spoločnosť SLS