Zimné dni sclerosis multiplex 9.12.2016 - 10.12.2016 Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš

Termín konania:
9. - 10. 12. 2016

Miesto konania:
Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš


Organizuje:
Slovenská neurologická spoločnosť
v spolupráci so spoločnosťou TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Odborný garant:
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava

Registračný poplatok:
20 € (zahŕňa stravu na oba kongresové dni)

Kredity:
Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho
vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia
potvrdenie o účasti s kreditmi CME - 7.