Zimné dni sklerózy multiplex 17.1.2014 - 18.1.2014 hotel Borovica, Vysoké Tatry

Odborná garancia:

Slovenská neurologická spoločnosť SLS
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
I. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava

Termín konania:
17. a 18. 1. 2014

Miesto konania:

hotel Borovica, Vysoké Tatry-Štrbské Pleso