Zriedkavé choroby - kazuistiky 7.11.2014 Austria Trend Hotel, Bratislava

Termín konania:
7. november 2014

Miesto konania:
Austria Trend Hotel, Vysoká 2A, 811 06 Bratislava

Na toto podujatie vás pozývajú:
Konferencia sa uskutoční dňa 7. novembra 2014 v Bratislave s podporou európskeho programu „Orphanet“ (www.orpha.net/ national/SK-SK). Jej cieľom je zlepšiť povedomie širokej medicínskej verejnosti o zriedkavých chorobách (teda o chorobách s výskytom menej ako 1 prípad na 2000) prezentovaním kazuistických prípadov a vlastných pozorovaní zo všetkých medicínskych odborov. Konferencia je určená každému lekárovi, ktorý môže prichádzať do kontaktu s podobnými prípadmi od primárnej starostlivosti až po odborníkov v rôznych špecializovaných ambulanciách či ústavoch.

Kauzistické pozorovania stále zostávajú neoceniteľnými pôvodnými zdrojmi poznatkov. Umožnia podeliť sa s klinickými skúsenosťami a tak poskytnúť dôležité informácie pre správnu klinickú prax. Referovanie o vlastných pozorovaniach zriedkavých prípadov sú dôležitým podkladom na včasné a efektívne vyhľadávanie ďalších, podobných prípadov a na zlepšenie starostlivosti o ne.

Stretli ste sa so zaujímavým prípadom, či máte skúsenosť
s pacientom so zriedkavou chorobou z vlastnej praxe?

Podeľte sa o to s ostatnými!

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Národný koordinátor programu „ORPHANET“